http://viagranewonlineproduct.com/

Pravo-in-kadri


t: +386 (0) 31 337 392

e: info@eudace.eu

Odnos med delodajalcem in zaposlenim predstavlja pogodbeni odnos dveh strank, pri katerem »pravila« takega odnosa ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) in kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. Zaposlovanje temelji na strukturi, ki jo določa Sistemizacija delovnih mest (razen ko gre za manjše delodajalce). Pogodba o zaposlitvi je tisti formalni dogovor na podlagi katerega delovno razmerje nastopi. Nasprotno pomeni odpoved pogodbe o zaposliti oz. odpoved delovnega razmerja, prostovoljna (ob upokojitvi, ob zamenjavi zaposlitve) ali »prisilna«, tudi prenehanje razmerja med pogodbenima strankama, torej prenehanje delovnega razmerja.

Vmesno obdobje, ko velja pogodba o zaposlitvi, terja od pogodbenih strank nenehne odgovore in interpretacije, ki jih Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), kolektivna pogodba in sistemizacija delovnih mest ne dajejo. Gre za vprašanja o pomenu in konkretni aplikaciji institutov, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ki segajo tako v posameznikovo intimo, kot tudi na področje preživetja gospodarskih subjektov. Aktivnosti, ki jih za stranke izvajamo izhajajo iz temeljitega poznavanja vsebin, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), ter potreb podjetij in zaposlenih. Prepričani smo, da je strokovno pripravljena sistemizacija delovnih mest, aktivna in dosledna motivacija zaposlenih, ter spoštovanje dogovorov, ki jih določa pogodba o zaposlitvi eden o ključnih organizacijskih dejavnikov uspeha podjetja, ter zadovoljstva zaposlenih.

kategorije-pravnih-informacij
 sistemizacija-delovnih-mest    variabilno-nagrajevanje    outsourcing-kadrovske-sluzbe
         
 zaposlovanje    prenehanje-delovnega-razmerja    prenova-placnega-sistema
         
program-preseznih-delavcev        

 

 

Pošljite povpraševanje

Email:
Zadeva:
Sporočilo: