http://viagranewonlineproduct.com/

Pravo-in-kadri


t: +386 (0) 31 337 392

e: info@eudace.eu

zunanja kadrovska služba                                        

ZUNANJA KADROVSKA SLUŽBA                                                                  

Kadrovska služba v podjetju ni namenjena samo tehnični operativi zagotavljanja ustrezne dokumentacije v skladu z delovnopravnimi zakoni, vendar naj bi zagotavljala tudi sledenje zastavljeni strategiji, rasti in ciljni organiziranosti družbe z aktivnostmi izbiranja zaposlenih, preverjanja njihovih sposobnosti, razvojem njihovih potencialov in motivacijo.

Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra zlasti družbe z manjšim številom zaposlenih težko zagotavljajo celovitost zgoraj navedenih aktivnosti, s katerimi pa imamo mi že veliko izkušenj, ki jih dajemo na voljo s storitvami zunanje kadrovske službe, t.i. KADROVSKEGA OUTSOURCINGA.

Družba Eudace že veliko let poleg specializiranega pravnega svetovanja na področju gospodarskega prava ponuja tudi svetovanje kot zunanja kadrovska služba, ki je z upravljanjem družb v tesni zvezi. V ta namen poleg priprave notranjih aktov v organizaciji ter pogodb o zaposlitvi v skladu z veljavno zakonodajo, priporočamo sodelovanje tudi pri pripravi ključnih del kot so:

  1. kadrovska strategija podjetja,
  2. reorganizacija,
  3. kadrovanje zaposlenih,
  4. postavitev sistema motiviranja in nagrajevanja zaposlenih in vodstvenih kadrov
  5. itd.

 

Na podlagi dosedanjih izkušenj smo razvili koncept HRM 365 (kadrovska asistenca), ki predstavlja standard kakovosti na področju kadrov. Zunanja kadrovska služba, ki jo izvajamo po modelu HRM 365 zajema kadrovske storitve, ki se izvajajo na standardiziran način, ki se nenehno izpolnjuje. Pomembna izhodišča koncepta HRM 365 so:

► Odzivnost - naši svetovalci, ki nudijo kadrovsko svetovanj so odzivni v kratkih rokih, ki jih opredelimo z naročnikom po modelu SLA (service level agreement).

► HRM storitve zajemamo vse storitve, ki jih mora kadrovska služba pokrivati in sicer tako delovno pravo kot tui razvoj kadrov.

► Kadrovska asistenca in njen obseg sta prilagojena potrebam stranke.

► Strokovno urejeno delovno-pravno področje. 

► Prilagoditev delovno pravne ureditve vašim zahtevam in ciljem. 

► Večji pregled nad celotnim kadrovskim področjem. 

► Prihranimo čas, da ga lahko več namenite vašim kupcem in poslovnim partnerjem. 

► Pregledi inšpektorjev za delo so opravljeni brez zapletov.

 

CELOTEN OBSEG STORITEV, KI JIH VKLJUČUJE HRM 365

► Urejanje postpkov v zvezi z zaposlovanjem.

► Postavitev sistemizacije elovnih mest.

► Urejanje postopkov v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja.

► Urejanje in hramba dokumentacije.

► Priprava in dopolnitve pogodb o zaposlitvi.

► Odmera letnega dopusta in regresa.

► Oblikovanje plačnega modela.

► Oblikovanje variabilnega sistema nagrajevanja zaposlenih.

► Analiza kadrovskega potenciala in kompetenc

► Individualni razvojni načrt - načrt osebnega in poklicnega razvoja.

► Sistematičen razvoj kadrov.

► Splošni akti delodajalca.

► Merjenje delovne uspešnosti in nagrajevanje posameznikov.

► Oblikovanje pogodb o zaposlitvi.

► Aktivnosti pred zaposlitvijo novega zaposlenega.

► Uvajanje v delo in poskusno delo.

► Disciplinski postopki.

► Vodenje kadrovskih evidenc.

 

Kdo sodeluje pri izvedbi storitve:

V storitve zunanje

kadrovske službe vključujemo izkušene strokovnjake z naslednjih področij: Univerzitetni diplomiran pravnik, strokovnjak s področja kadrovskega menedžmenta, strokovnjak s področja organizacije poslovnih procesov.

 

 

 

Pošljite povpraševanje

Email:
Zadeva:
Sporočilo: