Variabilno nagrajevanje zaposlenih

Upešna motivacija zaposlenih v podjetju je ključnega pomena za oblikovanje odnosov med delavci in delodajalcem, za vzpostavitev prijetne delovne klime, večjo delovno uspešnosti, kar na koncu prispeva k uspešnosti podjetja. Motivacija zaposlenih se lahko zagotovi na številne načine.

Nagrajevanje zaposlenih, izobraževanje in letni razgovori so le nekateri izmed dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na zavzetost zaposlenih. 

Nagrajevanje zaposlenih, poleg denarnih spodbud, predstavljajo tudi številne druge ugodnosti, ki jih delavci prejemajo glede na njihovo delovno uspešnost. To je lahko nagrada v obliki celodnevne odsotnosti z dela, predčasnega odhoda domov, priznanje, pohvala in podobno.

Sistem denarnega nagrajevanja zaposlenih

Za podjetje pa je zelo pomembno, da ima natančno razdelan sistem denarnega nagrajevanja zaposlenih. Za dobro organizacijsko klimo je nujno, da je sistem pravičen in da so razmerja med plačami ustrezna, česar pa ni vedno lahko doseči. Denarne nagrade so navadno zelo zaželene in lahko predstavljajo dodatno spodbudo. 

Ključno je, da nagrajujeno delavce, ki so pri svojem delu uspešni in s tem prispevajo k uspehu podjetja. Delovna uspešnost se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Variabilno nagrajevanje zaposlenih

Kaj je naša storitev

V podjetjih in drugih organizacijah v katerih se mora v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih oblikovati sistemizacija delovnih mest izvajamo naslednje storitve:

 1. zapis organizacije podjetja,
 2. opis delovnega mesta oz. opis delovnih mest in vrst del,
 3. postavitvi kompetenčnih profilov, ki določajo zahtevane in želene kompetence za zasedbo delovnega mesta,
 4. določitev ocenjevalnih kriterijev za uvrščanje delovnega mesta v tarifni razred in plačilni razred,
 5. uvajanje plačnega sistema z uvrščanjem delovnega mesta v tarifni razred in plačilni razred,
 6. določitev sistema napredovanja na delovnem mestu v višji plačni razred,
 7. upoštevanje omejitev, ki jih določa kolektivna pogodba,
 8. posvetovanje glede vsebin na katere se nanaša sistemizacije delovnih mest s sindikati in svetom delavcev,
 9. priprava: Akt o sistemizaciji Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov delodajalca, ki jih pogojuje sistemizacija delovnih mest,
 10. sklepanje/prekinitev pogodb o zaposlitvi, ki jih terja spremenjena sistematizacija delovnih mest.

Kdo sodeluje pri izvedbi storitve:

V proces zapisa organizacije in postavitve sistemizacije delovnih mest vključujemo izkušene strokovnjake z naslednjih področij: Univerzitetni diplomiran pravnik, strokovnjak s področja kadrovskega menedžmenta, strokovnjak s področja organizacije poslovnih procesov.

Naše povezane storitve

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je pravni akt, ki ga sprejme vsak delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev.

Več

Vrednotenje delovnih mest

Ocenjevanje delovnih mest je sistematičen način določanja vrednosti delovnega mesta glede na druga delovna mesta v podjetju.

Več

Pogosta vprašanja v zvezi z nagrajevanjem zaposlenih in praksa sodišč

Kontaktirajte nas

  Izberite, kaj vas zanima:

  Sistemizacija delovnih mestVariabilno nagrajevanjeVrednotenje delovnih mestDrugo