Novice

Priprava sistemizacije delovnih mest v mikro in malih podjetjih

Splošni akti delodajalca, ki jih običajno imenujemo tudi interni pravilniki ali interni akti, podrobneje urejajo pravice in obveznosti delavcev v delovnem razmerju, ki jih morajo delavci in delodajalec upoštevati pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zakonskih obveznosti in obveznosti iz kolektivnih pogodb. Z internimi akti urejamo tudi organizacijo dela pri delodajalcu. Eden...

Zunanja kadrovska služba – koncept HRM 365

Zunanja kadrovska služba predstavlja priročno in racionalno rešitev za delodajalce kateri ne zaposlujejo večjega števila zaposlenih, ki bi upravičevala, da se kadrovske storitve izvajajo z lastnimi resursi. Druga skupina delodajalcev za katere predstavlja zunanja kadrovska služba dodano vrednost je tista, ki želi, da je razvoj kadrov in delovno pravo v...

Outsourcing na področju prava in kadrov

Delovanje poslovnih subjektov stremi k poenostavljanju sredstev za dosego poslovnih rezultatov, ter osredotočenosti na osnovno dejavnost poslovanja. Pravna in kadrovska funkcija sta v podjetju tipični podporni funkciji, ki sta sicer pomembni in lahko za podjetje predstavljata konkurenčno prednost, nikakor pa ne predstavljata osnovne dejavnosti podjetja. Kot taki sta v določenih...

Outsourcing kadrovske funkcije – pomoč pri reorganizaciji in učinkovitosti upravljanja zaposlenih

Gospodarska kriza je na različnih področjih pustila svoje sledi. Podjetja se specializirajo in za seboj puščajo nekonkurenčne tekmece. Samo tisti, ki so pri svojem delu učinkoviti in ciljno umerjeni uspejo. Opaziti je trend, da se podjetja poslužujejo zunanjih strokovnjakov torej outsoursinga, da zanje opravijo storitve, ki niso direktno povezana z...