Vrednotenje delovnih mest

Sistem vrednotenja dela in nagrajevanja zaposlenih predstavlja osnovo v vsakem podjetju. Namen vrednotenja dela je po v naprej določenih merilih in kriterijih ovrednotiti značilnost delovnih mest ter jim določiti relativno vrednost.

Naša aplikacija za vrednotenje delovnih mest omogoča raznovrstnim podjetjem fleksibilno določanje kriterijev za vrednotenje delovnih mest skladno s potrebami in zahtevami v posameznem podjetju.

Aplikacija za vrednotenje delovnih mest

Aplikacija za vrednotenje delovnih mest je napredna aplikacija, ki omogoča:

 • prijavo večjega števila uporabnikov,
 • hkratno urejanje in ocenjevanje delovnih mest na daljavo,
 • vrednotenje delovnega mesta glede na pristojnost,
 • enostaven pregled in vrednotenje večjega števila delovnih mest,
 • fleksibilnost določanja kriterijev za vrednotenje delovnih mest skladno z interno politiko posameznega podjetja,
 • preglednost velikih količin podatkov.

Aplikacijo za vrednotenje delovnih mest sta razvili podjetji EUDACE in ENERGOS.

Vrednotenje delovnih mest in motivacija zaposlenih predstavljata v podjetjih velik korak pri doseganju uspešnega delovanja in rezultatov. Vrednotenje delovnih mest predstavlja metodo določitve dejanske vrednosti dela v povezavi z oblikovanjem plače.

Vrednotenje delovnih mest pravo kadri

Kaj je naša storitev

V podjetjih in drugih organizacijah v katerih se mora v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih oblikovati sistemizacija delovnih mest izvajamo naslednje storitve:

 1. zapis organizacije podjetja,
 2. opis delovnega mesta oz. opis delovnih mest in vrst del,
 3. postavitvi kompetenčnih profilov, ki določajo zahtevane in želene kompetence za zasedbo delovnega mesta,
 4. določitev ocenjevalnih kriterijev za uvrščanje delovnega mesta v tarifni razred in plačilni razred,
 5. uvajanje plačnega sistema z uvrščanjem delovnega mesta v tarifni razred in plačilni razred,
 6. določitev sistema napredovanja na delovnem mestu v višji plačni razred,
 7. upoštevanje omejitev, ki jih določa kolektivna pogodba,
 8. posvetovanje glede vsebin na katere se nanaša sistemizacije delovnih mest s sindikati in svetom delavcev,
 9. priprava: Akt o sistemizaciji Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov delodajalca, ki jih pogojuje sistemizacija delovnih mest,
 10. sklepanje/prekinitev pogodb o zaposlitvi, ki jih terja spremenjena sistematizacija delovnih mest.

Kdo sodeluje pri izvedbi storitve:

V proces zapisa organizacije in postavitve sistemizacije delovnih mest vključujemo izkušene strokovnjake z naslednjih področij: Univerzitetni diplomiran pravnik, strokovnjak s področja kadrovskega menedžmenta, strokovnjak s področja organizacije poslovnih procesov.

Naše povezane storitve

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest je pravni akt, ki ga sprejme vsak delodajalec, ki zaposluje več kot 10 delavcev.

Več

Variabilno nagrajevanje

Variabilno nagrajevanje zbližuje interese podjetja in zaposlenega ter omogoča preboj najsposobnejših.

Več

Vrednotenje delovnih mest postane z našo aplikacijo enostavno, saj se prilagodi potrebam in zahtevam v vašem podjetju.

Kontaktirajte nas

  Izberite, kaj vas zanima:

  Sistemizacija delovnih mestVariabilno nagrajevanjeVrednotenje delovnih mestDrugo