Priprava sistemizacije delovnih mest v mikro in malih podjetjih

Splošni akti delodajalca, ki jih običajno imenujemo tudi interni pravilniki ali interni akti, podrobneje urejajo pravice in obveznosti delavcev v delovnem razmerju, ki jih morajo delavci in delodajalec upoštevati pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zakonskih obveznosti in obveznosti iz kolektivnih pogodb. Z internimi akti urejamo tudi organizacijo dela pri delodajalcu. Eden...