Priprava sistemizacije delovnih mest v mikro in malih podjetjih

Splošni akti delodajalca, ki jih običajno imenujemo tudi interni pravilniki ali interni akti, podrobneje urejajo pravice in obveznosti delavcev v delovnem razmerju, ki jih morajo delavci in delodajalec upoštevati pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, zakonskih obveznosti in obveznosti iz kolektivnih pogodb. Z internimi akti urejamo tudi organizacijo dela pri delodajalcu. Eden izmed najbolj pogostih in pomembnih aktov je tudi Akt oziroma pravilnik o sistemizaciji delovnih mest s katerim delodajalec uredi organizacijo dela v podjetju.

Kdaj je priprava akta o sistemizaciji delovnih mest obvezna

Priprava sistemizacije delovnih mest je zakonsko obvezna za delodajalce, ki zaposlujejo več kot 10 delavcev.

V praksi je tudi potrebno v primerih, ko delodajalec želi zaposliti tujce, Zavodu za zaposlovanje predložiti akt o sistemizaciji delovnih mest.

Kaj pa če podjetje zaposluje manj kot 10 zaposlenih ali lahko sistemizacijo vseeno sprejme

Delodajalci, ki zaposlujejo manj kot 10 zaposlenih, niso zakonsko obvezani sprejeti pravilnika oziroma akta o sistemizaciji delovnih mest, je pa priprava in sprejetje sistemizacije delovnih mest vsekakor smiselno tudi za delodajalce, ki sicer zaposlujejo manj kot 10 zaposlenih in želijo že v začetku razvoja podjetja zastaviti prave temelje nadaljnje organizacije v podjetju.

Priprava akta o sistemizaciji pa ni smiselna za delodajalce, ki zaposlujejo manjše število zaposlenih npr. do 5 na manjšem številu delovnih mest npr. 2 različni delovni mesti in ne načrtujejo v bližnji prihodnosti povečanja števila zaposlenih ali povečanja števila različnih delovnih mest.

Prednosti, ki jih prinaša sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest

Akt o sistemizaciji delovnih mest predstavlja ključno orodje učinkovite organizacije delovnega procesa, ki ga delodajalec uporabi za jasno predstavitev organiziranosti v podjetju. Pomemben je za učinkovito organizacijo in transparentnost podjetja saj ponuja celovit pregled nad notranjo organizacijo dela. Akt o sistemizaciji delovnih mest omogoča jasno delitev dela oziroma organizacijo dela v podjetju in določitev zahtev za posamezno delovno mesto.

Z aktom o sistemizaciji oziroma katalogom delovnih mest, ki je priloga akta o sistemizaciji jasno določimo zahtevnosti, delovne naloge na posameznem delovnem mestu, zahteve za posamezno delovno mesto, stopnjo in smer izobrazbe, ki je potrebna za zasedbo posameznega delovnega mesta, tarifni razred, pogoje za delo…

S sprejemom akta o sistemizaciji delovnih mest delodajalec zastavi organizacijo dela v podjetju, kar mu omogoča jasno usmeritev in pogled na delovni proces, delovna mesta in zahteve za posamezno delovno mesto. Tako bo, tudi manjši delodajalec pri zaposlovanju novih delavcev že vnaprej lažje načrtoval na katero delovno mesto bo posameznega novega delavca zaposlil, pod katerimi pogoji in s katerim razlogom.

Ali je smiselno sprejeti akt o sistemizaciji na podlagi predloge »muštra« in kakšna je vsebina sistemizacije delovnih mest?

V ZDR-1 sama vsebina sistemizacije sicer ni natančno določena in je prepuščena delodajalcu, da svojo interno organizacijo v podjetju uredi po svoje. Kljub temu, da sama vsebina akta o sistemizaciji ni predpisana pa mora delodajalec sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest z vsebino ki bo ustrezala organizaciji dela pri delodajalcu. V skladu z navedenim zgolj sprejem predlog oziroma »muštrov«, katerih vsebina ne bo odražala dejanske organizacije dela pri delodajalcu, ne bo ustrezna. Sprejemu predlogov z neustrezno vsebino naj se delodajalci izogibajo oziroma predloge prilagodijo dejanskemu stanju pri delodajalcu.

Kaj pa če manjši delodajalec spremeni delovna mesta ali organizacijo delovnih mest po sprejetju akta o sistemizaciji delovnih mest

Pri manjših delodajalcih, kjer praviloma ni organiziranega sindikata ali sveta delavcev, sama sprememba v organizaciji delovnega procesa, kot je na primer dodajanje novega delovnega mesta ali ukinjanje obstoječega delovnega mesta ali spreminjanje določb pravilnika, je spreminjanje akta o sistemizaciji preprosto. Sprememba se izvede s sprejetjem sklepa o spremembi akta o sistemizaciji delovnih mest s strani direktorja. Delodajalec mora zaposlene z spremembami seznaniti z objavo sklepa o spremembah akta o sistemizaciji delovnih mest na oglasni deski podjetja, elektronski oglasni deski v podjetju ali na drugi običajni način seznanjanja zaposlenih v podjetju.

Kako ugotovimo ali potrebujete pripravo sistemizacije delovnih mest?

Da bi ugotovili, ali vaše podjetje potrebuje pripravo sistemizacije delovnih mest oziroma bi bila priprava sistemizacije delovnih mest v vašem podjetju smiselna si pomagajte z odgovorom na spodnja vprašanja:

  1. Ali zaposlujete več kot 10 zaposlenih delavcev?
  2. Ali podjetje namerava v bližnji prihodnosti zaposliti vsaj 10 delavcev?
  3. Ali je v podjetju že sprejet pravilnik, ki ureja organizacijo poslovanja v podjetju?
  4. Ali v podjetju obstaja popis delovnih mest z določitvijo nazivov delovnih mest?
  5. Se v podjetju naloge podvajajo med različnimi zaposlenimi?
  6. Ali je v podjetju že pripravljena organizacijska shema?

Če ste na prvo in drugo vprašanje odgovorili z DA in na preostala vprašanja z NE potem bi bila priprava sistemizacije v vašem podjetju smiselna oziroma obvezna.

Če sami ne veste kako se lotiti priprave sistemizacije delovnih mest oziroma imate vprašanja v zvezi s pripravo sistemizacije delovnih mest? Z veseljem vam pomagamo.

Kontaktirajte nas in si rezervirajte brezplačen 10 minutni uvodni razgovor preko videokonference (Skype, Zoom, Teams), v katerem bomo razjasnili vsa morebitna vprašanja, ki se vam porajajo v zvezi s pripravo sistemizacije delovnih mest v vašem podjetju.

Lahko pa nam pišete tudi na elektronski naslov info@eudace.eu ali   jaka@od-p.eu

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja