Outsourcing kadrovske funkcije – pomoč pri reorganizaciji in učinkovitosti upravljanja zaposlenih

Gospodarska kriza je na različnih področjih pustila svoje sledi. Podjetja se specializirajo in za seboj puščajo nekonkurenčne tekmece. Samo tisti, ki so pri svojem delu učinkoviti in ciljno umerjeni uspejo. Opaziti je trend, da se podjetja poslužujejo zunanjih strokovnjakov torej outsoursinga, da zanje opravijo storitve, ki niso direktno povezana z...

Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nastanku insolventnosti

Poslovno reorganizacijo izvede poslovodstvo oz. jo zahtevajo lastniki ali upniki: a) kot obliko odprave nastale ali grozeče insolventnosti ali b) kot način repozicioniranja s ciljem povečanja konkurenčnosti poslovanja. V tem prispevku se ukvarjamo z vidikom poslovne reorganizacije, ki se izvaja z namenom odprave ali preprečitve insolventnosti. Poslovodstvo, ki se odloči...