Outsourcing kadrovske funkcije – pomoč pri reorganizaciji in učinkovitosti upravljanja zaposlenih

Outsourcing kadrovske funkcije

Gospodarska kriza je na različnih področjih pustila svoje sledi. Podjetja se specializirajo in za seboj puščajo nekonkurenčne tekmece. Samo tisti, ki so pri svojem delu učinkoviti in ciljno umerjeni uspejo. Opaziti je trend, da se podjetja poslužujejo zunanjih strokovnjakov torej outsoursinga, da zanje opravijo storitve, ki niso direktno povezana z njihovim poslovanjem. Takšen način opravljanja storitev je ustreznejši od investicij v lastno delovno silo ali nakup ustrezne opreme.

Outsoursing

Outsoursing izvajajo strokovnjaki iz različnih področij, ki so strokovno usposobljeni, poznajo primere dobre prakse, tržne analize….predvsem pa so izredno učinkoviti.  Zunanji strokovnjak ni tekmec zaposlenim temveč poda nevtralen in strokoven pogled na dogajanja od znotraj in po opravljeni analizi stanja v podjetju poda objektivne predloge in akcijski načrt za implementacijo določene rešitve.  

Podjetniki se tako poslužujejo zunanjih sodelavcev predvsem s področja pravnih storitev, IT storitev ter storitev računovodstva in davčnega svetovanja. Zaradi vse bolj kompleksne zakonodaje pa tudi zaradi potrebe po kakovostnejših storitvah se v zadnjem času pojavlja kot primer dobre prakse »zunanja kadrovska služba«. Zunanja kadrovska služba malim in srednje velikim podjetjem nudi vse tisto, kar velika podjetja »imajo«. Torej kadrovskega strokovnjaka, ki zanje opravi vsa mala in velika opravila, ki zadevajo kadrovske »izzive«. Tukaj seveda nimamo v mislih samo selekcijo in izbor kadrov. Predvsem se ponudba tovrstnih strokovnjakov usmerja v vsakdanje tegobe podjetnikov, ki jih na dolgi rok lahko veliko stanejo.  

Izvajanje storitev zunanje kadrovske službe vključuje:

  • pripravo celovite kadrovske strategije, kadrovske politike, 
  • pripravo sistemizacije, vseh zakonsko potrebnih aktov, pravilnikov, plačnih modelov, pa seveda tudi 
  • pripravo dokumentacije za zaposlitve, pripravo dokumentacije za zaposlitev tujih državljanov (npr. pridobivanje delovnih dovoljenj, bivalnih viz ipd.), 
  • vodenje kadrovskih evidenc, 
  • urejanje vseh postopkov s ključnimi inštitucijami (Zavod za zaposlovanje, Center za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, …).

Najem zunanjega sodelavca za opravljanje kadrovske funkcije ali zgolj prevzem določenih kadrovskih funkcij je primeren predvsem za podjetja, ki nimajo svoje kadrovske službe oz. zaposlenega, ki upravlja s funkcijo ravnanja z zaposlenimi, za manjša podjetja, ki se notranje reorganizirajo (postavljajo vitkejšo organizacijo), podjetja v rasti in podjetij, kjer je velik poudarek na vrednosti zaposlenih (razvoj zaposlenih).

Maja Markežič, svetovalka