Zunanja kadrovska služba – koncept HRM 365

Zunanja kadrovska služba predstavlja priročno in racionalno rešitev za delodajalce kateri ne zaposlujejo večjega števila zaposlenih, ki bi upravičevala, da se kadrovske storitve izvajajo z lastnimi resursi. Druga skupina delodajalcev za katere predstavlja zunanja kadrovska služba dodano vrednost je tista, ki želi, da je razvoj kadrov in delovno pravo v...

Outsourcing na področju prava in kadrov

Delovanje poslovnih subjektov stremi k poenostavljanju sredstev za dosego poslovnih rezultatov, ter osredotočenosti na osnovno dejavnost poslovanja. Pravna in kadrovska funkcija sta v podjetju tipični podporni funkciji, ki sta sicer pomembni in lahko za podjetje predstavljata konkurenčno prednost, nikakor pa ne predstavljata osnovne dejavnosti podjetja. Kot taki sta v določenih...