Reforma trga dela – novi Zakon o delovnih razmerjih

Novi Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je bistveno spremenil ali popolnoma na novo uredil večino elementov delovnega razmerja. Novi ZDR-1, ki začne veljati 12.04.2013, poenostavlja postopke in zmanjšuje administrativne ovire, povečuje fleksibilnost, zmanjšuje stroške pri zaposlitvah za nedoločen čas, določa destimulacijo za uporabo pogodb za določen čas, povečuje...