Zunanja kadrovska služba – koncept HRM 365

koncept hrm 365

Zunanja kadrovska služba predstavlja priročno in racionalno rešitev za delodajalce kateri ne zaposlujejo večjega števila zaposlenih, ki bi upravičevala, da se kadrovske storitve izvajajo z lastnimi resursi. Druga skupina delodajalcev za katere predstavlja zunanja kadrovska služba dodano vrednost je tista, ki želi, da je razvoj kadrov in delovno pravo v podjetju spremljano s strani strokovnjakov, ki se dnevno ukvarjajo s trendi, ki jih narekuje sodoben kadrovski management.

Predstavite koncepta HRM 365 po katerem se izvaja zunanja kadrovska služba

Na podlagi izkušenj, ki smo jih pridobili skozi kadrovsko svetovanje ter pričakovanja strank kako naj bi učinkovita kadrovska asistenca izgledala smo razvili model HRM 365 po katerem se zunanja kadrovska služba izvaja. Ta predstavlja standard kakovosti po katerem se izvajajo različne HRM

storitve. Odnos s stranko, ki koristi kadrovsko svetovanje v okviru koncepta HRM 365 je urejen po naslednjih sklopih in sicer:

  1. Določitev nivoja storitve,
  2. Delovno pravo – skrb za področja, ki jih ureja delovna zakonodaja,
  3. Razvoj kadrov oz. razvoj človeških virov,
  4. Kadrovska agencija – pomoč pri iskanju kadrov.

Določitev nivoja storitve po katerem se izvaja kadrovska asistenca – HRM 365

Izkušnje nas učijo, da je za dobro poslovno sodelovanje pomembna odzivnost, ažurnost in delovanje skladne v skladu s pričakovanji, ki jih imajo stranke. Zaradi navedenega smo koncept HRM 365 zastavili kot standard kakovosti zagotavljanja nivoja storitev in naloge kadrovske službe. Pomembni vidiki, ki jih uskladimo s stranko pred začetkom sodelovanja so:

  1. Odzivni čas, ko se naloge kadrovske službe izvedejo,
  2. Urnik v katerem so kadrovska pisarna oz. njeno osebje dosegljivi,
  3. Urnik in redosled priprave dokumentov (obračun plač, izračun letnega dopusta,…),
  4. Ali storitev obsega spremljanje kadrovske funkcije ali tudi kadrovski inženiring (razvoj kadrov oz. razvoj človeških virov)
  5. Drugi postopki in protokoli po katerih se izvaja kadrovska asistenca.

Delovno pravo – skrb za področja, ki jih ureja delovna zakonodaja

Osnovno področje, ki ga tvorijo kadrovske storitve koncepta HRM 365, zadevajo delovno pravo oz. skrb za skladnost poslovanja z delovno zakonodajo. Pri tem gre za sodelovanje na področjih, ki jih delovnopravna zakonodaja zajema in se raztezajo na zaposlovanje – sklepanja pogodb o zaposlitvi, sistemizacijo delovnih mest, postavitev plačnega sistema in izvedba postopkov po katerih delovno razmerje preneha, ter drugo delovno pravno svetovanje.

V okvir, ki ga določa delovno pravno svetovanje sodijo tudi storitve, ki zadevajo naslednje vsebine: pogodba o izobraževanju, kadrovska evidenca, personalna mapa zaposlenega, varstvo osebnih podatkov, uporaba službenih telefonov in mailov, zloraba alkohola na delovnem mestu, ipd.

Razvoj kadrov oz. razvoj človeških virov po modelu HRM 365

Razvoj kadrov predstavlja kadrovsko svetovanje, ki vključuje tiste kadrovske storitve, ki so usmerjene v bodočnost. Zagovarjamo razvoj kadrov, ki je dosledno usklajen s potrebami organizacije zato ga označujemo tudi kot kadrovski inženiring, saj prek njega načrtujemo bodoči razvoj in resurse.

Razvoj kadrov, ki ga kadrovski inženiring zajema se nanaša na določanje kompetenc zaposlenih, ocenjevanje kompetenc, pripravo individualnih razvojnih načrtov, izvedbo letnih razgovorov, usmerjena usposabljanja in razvoj zaposlenih, ipd.

Kadrovska agencija – pomoč pri iskanju kadrov

Zunanja kadrovska služba opravlja tudi storitve kadrovske agencije. S široko bazo specializiranih in visoko profiliranih posameznikov naročniku olajšamo kadrovanje, izvedemo ustrezen kadrovski intervju, pripravimo kadrovski vprašalnik, ter sicer svetujemo delodajalcu, kadrovanje izvede na ustrezen način.

Kar je najpomembnejše – svetovalci, ki skrbijo da je kadrovska asistenca HRM 365 učinkovita

Koncept storitve zunanje kadrovske službe HRM 365 je zasnovan tako, da vključuje izkušene strokovnjake iz različnih področij, ki jih pokriva kadrovski management, saj gre za vsebinsko in strokovno različne HRM storitve. V ekipi, ki sodeluje z naročnikom kadrovske storitve izvajajo: Univerzitetni diplomiran pravnik, strokovnjak za kadrovski management, strokovnjak s področja organizacije poslovnih procesov, ter psiholog.

Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA