Novice

Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nastanku insolventnosti

Poslovno reorganizacijo izvede poslovodstvo oz. jo zahtevajo lastniki ali upniki: a) kot obliko odprave nastale ali grozeče insolventnosti ali b) kot način repozicioniranja s ciljem povečanja konkurenčnosti poslovanja. V tem prispevku se ukvarjamo z vidikom poslovne reorganizacije, ki se izvaja z namenom odprave ali preprečitve insolventnosti. Poslovodstvo, ki se odloči...