Novice

Reforma trga dela – novi Zakon o delovnih razmerjih

Novi Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je bistveno spremenil ali popolnoma na novo uredil večino elementov delovnega razmerja. Novi ZDR-1, ki začne veljati 12.04.2013, poenostavlja postopke in zmanjšuje administrativne ovire, povečuje fleksibilnost, zmanjšuje stroške pri zaposlitvah za nedoločen čas, določa destimulacijo za uporabo pogodb za določen čas, povečuje...

GPS sledenje službenim vozilom

Razvoj tehnologij je omogočil, da se s pomočjo GPS tehnologije natančno določa lokacija vozila, kar je še posebej uporabno pri nadzoru nad službenimi vozili. Takšen nadzor je dopusten, če so uporabniki vozil o nadzoru predhodno obveščeni in jim je namen zbranih podatkov pojasnjen. Hkrati pa je potrebno upoštevati, da ima...

Dovoljena in protipravna ravnanja poslovodstva v primeru poslovne reorganizacije ob nastanku insolventnosti

Poslovno reorganizacijo izvede poslovodstvo oz. jo zahtevajo lastniki ali upniki: a) kot obliko odprave nastale ali grozeče insolventnosti ali b) kot način repozicioniranja s ciljem povečanja konkurenčnosti poslovanja. V tem prispevku se ukvarjamo z vidikom poslovne reorganizacije, ki se izvaja z namenom odprave ali preprečitve insolventnosti. Poslovodstvo, ki se odloči...